datagovernance1

Datakwaliteit en Governance

Datakwaliteit en datagovernance zijn begrippen die in de financiële steeds belangrijker worden. Leidend hiervoor is vaak de ‘verplichtte’ wetgeving als Solvency en Basel. Naast het moeten is XBOJS ervan overtuigd dat goede datakwaliteit noodzakelijk is voor het nemen van de juiste beslissingen om uw bedrijf te kunnen besturen.

Pragmatiek boven logge frameworks

Wat belangrijk is bij de implementatie van Datakwaliteit en Governance is de pragmatiek waarmee dit gebeurd, alles wat het doet moet in het teken staan van het structureel verhogen van de datakwaliteit. De verplichting vanuit wetgeving wordt vaak als een last beschouwd maar wij zien het als een goede kans om focus op goede datakwaliteit te bereiken. Vaak wordt er gebruik gemaakt van grote logge frameworks die alleen in de theorie leiden tot ‘in control zijn’ en de mogelijke business waarde van datakwaliteit en governance vertroebelen.

datagovernance2
datagovernance3

Hoe helpen wij?

Wij maken gebruik van onze op de praktijkgerichte ‘Data Quality & Governance ’ aanpak (DQG). Onze DQG aanpak kenmerkt zich door een bedrijfsbrede visie op datagovernance te combineren met een integrale aanpak. Daarbij wordt de balans gezocht tussen enerzijds compliance vereisten en anderzijds belangrijke business doelstellingen. Het DQG model wordt gebruikt om samen met u vast te stellen welke van deze doelstellingen ook voor u belangrijk zijn. Het DQG model wordt daarmee op maat toegespitst op uw organisatie en vervolgens als kaderstelling gebruikt voor de gap-analyse en implementatie van Data Quality & Governance binnen uw organisatie.

Voldoen aan compliance vereisten maar op een manier die efficiënt is en uw organisatie verder brengt.

Meer weten? Graag lichten we in een persoonlijk gesprek onze DQG aanpak verder toe. Neem contact op met Otto Verhoog (otto.verhoog@xbojs.nl) of Janno Roele (janno.roele@xbojs.nl)