Organisatie veranderaanpak

Er is niet één beste manier van veranderen. Het veranderen van organisaties is een delicaat proces met veel dilemma’s. Het is de kunst die dilemma’s te herkennen, te erkennen en keuzes te maken.

 

In onze ervaring is het bij organisatieverandering de kunst om een veranderaanpak te kiezen die past bij de situatie, de organisatie en de mensen die er werken. Het kiezen van een passende veranderaanpak vraagt om zicht op de toekomst en keuzen voor de veranderingsstrategie, de fasering, de medespelers, de manier van communiceren en mogelijke interventies.

organisatieverandering1

Noodzaak tot veranderen

Aanleiding tot veranderen in uw organisatie kan gesignaleerd worden doordat zaken niet naar wens verlopen wat kan leiden tot een gevoel van onbehagen, zonder al expliciete gedachtenvorming over door te voeren veranderingen. Wat daarbij helpt is om de noodzaak van veranderen scherp te krijgen door het vooraf maken van een heldere verander-redenering. Wij gebruiken daarbij veelal de volgende 5 vragen.

Waarom veranderen?

Gaat over de aanleiding voor veranderen. Die aanleiding speelt zich af in het heden. Het antwoord geeft aan wat maakt dat veranderen nodig, wenselijk of zinvol is.

Waartoe veranderen?

Gaat over de ambities en de richting van de verandering. De ambities liggen in de toekomst. Het antwoord geeft aan wat er moet gebeuren of wat de organisatie nastreeft.

Wat veranderen?

Gaat over de wijzigingen die nodig of wenselijk zijn in de organisatie. Die komen tot stand in het hier en nu. Het antwoord geeft aan wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te bereiken.

Hoe veranderen?

Gaat over de aanpak en de inrichting van het veranderproces. Het gaat om de route van heden naar toekomst. Het antwoord geeft aan op welke manier de sturing en realisatie plaatsvinden, in welke tijdspanne en met welke interventies.

Wie veranderen?

Gaat over de mensen die betrokken zijn, over hun beleving van de huidige situatie en hun toekomstige ambities. Het antwoord geeft aan wie initiatieven nemen en wie welke rol speelt.

Hoe kan XBOJS daarbij helpen?

XBOJS heeft jarenlange ervaring met programma- en interim-management in het ontwerpen, begeleiden en implementeren van complexe en multidisciplinaire veranderingen in organisaties. Samen met u brengen wij de noodzakelijke veranderingen in kaart en vertalen die in een projectenportfolio met de gewenste veranderaanpak. Vervolgens zorgen wij voor succesvolle begeleiding bij het doorvoeren van de gewenste veranderingen.

organisatieverandering-3

Meer weten? Neem contact op met Stefan Bieckmann (stefan.bieckmann@xbojs.nl)