Actief in Pensioenen

XBOJS heeft een brede ervaring als het gaat over pensioenen. We werken voor zowel pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties als pensioenverzekeraars. Op diverse vlakken onderkennen we specifieke uitdagingen waarin wij graag een (bege)leidende rol in hebben.

pensioenen1
pensioenen2

Pensioenfondsen (en IORP’s)

Voor pensioenfondsen zijn we o.a. actief bezig met transities naar België. Veel multinationals kiezen ervoor een pan-Europees pensioenfonds (IORP) in te richten (veelal in België). Voor de Nederlandse pensioenfondsen kan het ook interessant zijn bij deze beweging aan te sluiten. De transitie naar België is een behoorlijke uitdaging waarbij wij fondsbesturen ondersteunen deze transitie te realiseren. Wij zorgen ervoor dat partijen met elkaar hetzelfde doel blijven nastreven om te komen tot een gewenst resultaat.

Hoe helpen wij pensioenuitvoerders?

Veel uitvoeringsorganisaties en pensioenverzekeraars hebben te maken met het feit dat hun uitvoeringskosten te hoog zijn. Er moet kritisch gekeken worden naar de organisatie en systeemhuishouding van deze organisaties om ze toekomstbestendig te maken. Wij helpen hierbij door reorganisaties te begeleiden en op inhoud te ondersteunen in de inrichting van organisatie en systeemhuishouding.

pensioenen3

Meer weten? Neem contact op met Janno Roele (janno.roele@xbojs.nl)